ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 53 คน
ชื่อ-นามสกุล : บุญชิต สุรคำ (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 110/1หนองแม่แตง
เบอร์มือถือ : 0824103994
อีเมล์ : pecfiw-14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุญชิต สุรคำ (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 110/1หนองแม่แตง
เบอร์มือถือ : 0824103994
อีเมล์ : pecfiw-14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ละออ รักเสมอใจ (ฮอน)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 7
ที่อยู่ : นิคมอุสาหกรรมลาดกะบัง
เบอร์มือถือ : 0806070927
อีเมล์ : laoo1997na@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.สวีรวรรณ ปัทมะ (ปราย)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 314 หมู่1 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0881741988
อีเมล์ : Pay_Weerawan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนรักษ์ นาเทศ (-)
ปีที่จบ : ๒๕๒๔   รุ่น : -
ที่อยู่ : ๓๒๓ หมุ๋ ๑ ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : ๐๘๐ ๑๑๖๐๙๐๙
อีเมล์ : tna_ruk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุกัญญา พีระพันธ์ (หนิง)
ปีที่จบ : -   รุ่น : มัธยม 3 รุ่นที่ 3
ที่อยู่ : 78 ม.6 ต. หนองแม่แตง อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 0831651725
อีเมล์ : sukanyapeeraphan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฬารัตน์ พลศรี (อาจศัตรู) (แดง)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 14 (ป.6)
ที่อยู่ : 229 ม.14 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
เบอร์มือถือ : 0878528616
อีเมล์ : klu_dang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มัชชุรีย์ มูลสวัสดิ์ (ไก่)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 59 ม.11 ต.คลองน้ำไหล อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180
เบอร์มือถือ : 0806828992
อีเมล์ : kookai-123456@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกศินี สิทธิประเสริฐ(สุชาดา ภูขาว) (ดา)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 123 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 087-1972797
อีเมล์ : gfriends_23@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย อาจศัตรู (โต๊ย)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 2533
ที่อยู่ : koh samui สุราษาฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0840524997
อีเมล์ : ืืnongmind2518@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Mr.suwit namkaew (yui)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 3
ที่อยู่ : wong noi ayutthaya
เบอร์มือถือ : 0823490239
อีเมล์ : suwit_nam@hotmail.com / suwit.namkaew@dhl.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชลธี ปานแร่ (หลอด)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 5
ที่อยู่ : อยู่บ้านหนองไม้กอง (ไปเรียนที่บ้านนองแม่แตง)
เบอร์มือถือ : 0843646954
อีเมล์ : CHONLATHEE230@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม