ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

 

                        หนองแม่แตงธรรมศาสตร์อาสา      มาพัฒนาลือเลื่องเปรื่องวิชา

สร้างสรรค์สิ่งดีที่ผ่านมา                            พัฒนาวิทยาออกไป

 ท้องถิ่นของเราที่อยู่นี้                     ล้วนมากมีประเพณีตระการตา

แห่บั้งไฟขึ้นชื่อได้ลือชา                        กล่าวขานมาแต่ครั้งก่อนใด

ธงแสดขาวของเราโบกไสว             มีวินัยมีระเบียบมีจรรยา

สุนทรีดนตรีก็มีมา                                  อีกทั้งการกีฬาพาแข็งแรง

วิชาการก้าวล้ำนำปัญญา                   ครูนั้นพาให้ศิษย์สโมสร

หนองแม่แตงชื่อเสียงพุ่งขจร                  เราพี่น้องพร้อมใจร่วมเชิดชู

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22 KB