ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.62 KB 99
คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.53 KB 66
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.69 KB 98
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.18 KB 63
คู่มือสำหรับประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.22 KB 58
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.08 KB 69
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.34 KB 103
ปกงาน 4 ฝ่าย 2556 สีแดงฝ่ายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1186
ตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.66 KB 837
คำสั่ง 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.12 KB 431
คำสั่ง 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.41 KB 384
report RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.45 KB 324
จุดเน้น ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 274
จุดเน้น ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 252
จุดเน้น ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 275
จุดเน้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 424
จุดเน้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 504
จุดเน้น ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 464
จุดเน้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 432
จุดเน้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 796
จุดเน้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.72 MB 953
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 561
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 306
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 1630
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.26 KB 901
งานบริหารทั่วไป JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.24 KB 2516
ปกงานงบประมาณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.96 KB 18392
ปกงานวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 312.21 KB 80067
ปกงานบุคคล JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.8 KB 3176
เพลงโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง Word Document ขนาดไฟล์ 22 KB 259