ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.62 KB 94
คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.53 KB 62
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.69 KB 95
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.18 KB 58
คู่มือสำหรับประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.22 KB 54
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.08 KB 64
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.34 KB 101
ปกงาน 4 ฝ่าย 2556 สีแดงฝ่ายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1179
ตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.66 KB 832
คำสั่ง 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.12 KB 428
คำสั่ง 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.41 KB 381
report RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.45 KB 319
จุดเน้น ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 270
จุดเน้น ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 249
จุดเน้น ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 271
จุดเน้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 419
จุดเน้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 500
จุดเน้น ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 459
จุดเน้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 428
จุดเน้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 792
จุดเน้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.72 MB 948
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 556
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 303
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 1627
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.26 KB 897
งานบริหารทั่วไป JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.24 KB 2513
ปกงานงบประมาณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.96 KB 18389
ปกงานวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 312.21 KB 79829
ปกงานบุคคล JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.8 KB 3172
เพลงโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง Word Document ขนาดไฟล์ 22 KB 256