ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาจิตศึกษาของข้าราชการครูและปัญญาภายในของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC

วันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตศึกษาของข้าราชการครูและปัญญาภายในของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งคณะครูและนักเรียนแกนนำ จากชั้น ป.6 - ม.3 เข้าร่วมด้วย วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก " ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง กอนพ่วง " รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ " ดร.วิริยะ วรายุ " ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,13:01   อ่าน 401 ครั้ง