ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบปะพูดคุยกับนักเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบปะพูดคุยกับนักเรียนในช่วงเคารพธงชาติ โดยได้น้อมนำพระบรมราโชวามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,10:17   อ่าน 116 ครั้ง