ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 วันที่ 15-21 มกราคม 2561 (อ่าน 146) 20 ก.พ. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 20 วันที่ 1-14 มกราคม 2561 (อ่าน 111) 20 ก.พ. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 วันที่ 11 - 30 ธันวาคม 2560 (อ่าน 128) 21 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 (อ่าน 140) 21 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 วันที่ 9-25 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 163) 25 พ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16-30 กันยายน 2560 (อ่าน 153) 07 ต.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1-15 กันยายน 2560 (อ่าน 105) 07 ต.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7 -13 สิงหาคม 2560 (อ่าน 100) 07 ต.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่17-30กรกฎาคม 2560 (อ่าน 146) 28 ก.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3-16 กรกฎาคม 2560 (อ่าน 153) 24 ก.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2560 (อ่าน 168) 28 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2560 (อ่าน 176) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 (อ่าน 172) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 176) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1- 14 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 178) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 30 เมษายน 2560 (อ่าน 152) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 (อ่าน 135) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 - 26 มีนาคม 2560 (อ่าน 132) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 -12 มีนาคม 2560 (อ่าน 135) 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27-5 มีนาคม 2560 (อ่าน 244) 06 มี.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 241) 27 ก.พ. 60
ขอบคุณคณะทำงาน บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้มอบจักรยานให้โรงเรียน (อ่าน 394) 14 ธ.ค. 59
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาสังคมศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแม่แ (อ่าน 395) 11 พ.ย. 59
ยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) (อ่าน 513) 05 ต.ค. 59
ขอบคุณคณะกรรมการ ตัวแทนผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ในการประเมินโรงเรียนและนักเรี่ยนดีเด่น ด้านค (อ่าน 363) 22 ส.ค. 59
เผยแพร่นวัตกรรมวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 นางสาวนันทนา เรียนไธสง (อ่าน 693) 16 ส.ค. 59
ขอขอบคุณ คุณครูเรณู แมตสี่ ที่บริจาคเครื่องดนตรีให้โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (อ่าน 436) 25 ก.ค. 59
ค่ายอบรมศีลธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" (อ่าน 396) 25 ก.ค. 59
ขอบคุณคณะอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อ่าน 426) 08 ก.ค. 59
ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) (อ่าน 454) 08 ก.ค. 59
ด.ช.โชคชัย สุจจชารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานอังกฤษ Story Telling ระดับ ม.1-3 ได้เป็ (อ่าน 368) 05 ก.ค. 59
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี (อ่าน 559) 09 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 499) 28 มี.ค. 59
รับการประเมินภายในรอบที่ 2 (อ่าน 453) 21 มี.ค. 59
การแข่งขันวิ่งสุโขทัยมินิฮาร์ฟ-มาราธาน ครั้งที่ 2 (อ่าน 478) 07 มี.ค. 59
การแข่งขัน WALK RALLY พิชิตเขาสน ยลน้ำปิง (อ่าน 586) 23 ก.พ. 59
เข้าแข่งขัน MAXPLOYS NORTHERN CHAMPIONSHIPS 2016 (อ่าน 518) 15 ก.พ. 59
ประเมินกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 483) 02 ก.พ. 59
นักศึกษาธรรมศาสตร์ มาเข้าค่าย ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) (อ่าน 523) 27 ม.ค. 59
การประเมินมอนเตสเซอรี่จาก สพฐ. (อ่าน 561) 30 ธ.ค. 58