ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่นในวันครูปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางนิภา ฮุ่งหวล
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2559,22:19  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. O-BEC AWARD ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางนิภา ฮุ่งหวล
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2559,22:16  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะทำงานวิจัยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางนิภา ฮุ่งหวล
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2559,22:14  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสาร ชุดเมืองกำแพงเพชร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 5 Phra Ruang Hot Spring
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,07:34  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายเพ็ง  สอนสกุล  ได้รับรางวัลครูดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของมูลนิธิ ดร.มังกร  ทองสุขดี ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,07:25  อ่าน 807 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายเพ็ง  สอนสกุล  ได้รับรางวัลครูดีที่หนูรัก ประจำปี 2557   ของ  สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร  
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,07:23  อ่าน 568 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้อันดับที่ 21 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  Skit ระดับ ม.1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 จังหวัดแพร่
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,05:59  อ่าน 670 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้อันดับที่ 12 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ZSEAN QUIZ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแพร่
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,05:51  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ  ครั้งที่ 26  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2557,08:09  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม EGAT'S NROD 17th Crossword Championship 2014
ชื่ออาจารย์ : นายเพ็ง สอนสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,07:32  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..